kuhilas 

 pellolla lyhteet pystytetään kuhilaiksi (keoiksi) toisiaan vasten