1. Jakautukaa ryhmiin ja selittäkää seuraavia ilmiöitä tietokirjojen ja internetlähteiden avulla.

Laatikaa 5–10 minuutin tietoiskuja, jotka pidätte suullisesti muille ryhmille.

a) kaskiviljely
b) jalkapuurangaistus
c) kuppaus
d) kekri
e) pettuleipä
f) viinanpoltto
g) päre
2. Aleksis Kivi käyttää Seitsemässä veljeksessä sanoja, jotka ovat nykykielessä vieraita.

Päätelkää seuraavien sanojen merkitys. Tarkistakaa merkitys sanastosta.

a) ruiskutauti
b) naski
c) laukkutuoli
d) leipälaukku
e) ukuli
f) karvari
g) aituri
h) ruotiukko
i) lippari
j) oljennella
3. Ottakaa kopiokoneella romaanin painetun version jostakin luvusta niin monta peräkkäistä sivua kuin ryhmässä on opiskelijoita. Jokainen opiskelija saa näin yhden sivun.

a) Jokainen valitsee sivulta sanoja ja ympyröi ne niin, että niistä syntyy merkityksellinen kokonaisuus, esimerkiksi runo tai aforismi. Käyttäkää värejä.
b) Kiinnittäkää sivut seinälle vierekkäin sivunumeroiden mukaan.
c) Jokainen lukee äänen oman runonsa tai muun sanoista muodostuneen tekstin.