7 veljestä -verkkosivusto

© Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS)

Kaikki tämän www-sivuston aineisto on tekijänoikeuslain suojaamaa eikä sitä saa kopioida tai julkaista ilman SKS:n nimenomaista lupaa. Kopiointi- tai julkaisulupa ei koske sivuilla olevaa aineistoa, jonka tekijänoikeudet kuuluvat kolmannelle osapuolelle. Tällaisen aineiston kopiointi- tai julkaisulupa pitää hankkia tekijänoikeuden omistajalta.

Verkkojulkaisu (www-sivusto)

Käsikirjoitus ja tehtävät: toiminnanjohtaja Anne Helttunen ja lehtori Tuula Uusi-Hallila
Työryhmä: Anne Helttunen, Ulla Heiskanen (SKS), Sakari Katajamäki (SKS), Sirkka-Liisa Mettomäki (SKS), Laura Tikkanen (SKS) ja Tuula Uusi-Hallila
Graafinen suunnittelu: Hanna Ruusulampi
Tekninen toteutus: Exove
Romaaniteksti pohjautuu SKS:n tekeillä olevaan Seitsemän veljeksen kriittiseen editioon. Sama teksti on julkaistu myös teoksessa Seitsemän veljestä ja opas sen lukemiseen (SKS 2020).
Rahoitus: SKS
Julkaistu: 2020
URL: https://7veljesta.finlit.fi/

Viittaaminen

Elektronisessa muodossa olevaan lähteeseen viitattaessa on mainittava tavanomaisten tietojen lisäksi myös dokumentin URL-osoite sekä päivämäärä, jolloin dokumenttia on käytetty. Esimerkki: 7 veljestä -oppimisaineisto. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2020. (viitattu 10.10.2020). Saatavissa: https://7veljesta.finlit.fi/

Seuraava sivu