kälykset 

 naiset, jotka ovat toistensa kälyjä, tässä: veljesten vaimot