luiskea 

 hevosesta: sirorakenteinen ja sileäkarvainen