protokolla ja suplikaani 

 käyttäytymiseen liittyviä sääntöjä