purra männyn kylkeä 

 viittaa pettuun: nälkävuosina käytettiin hätäleipänä petäjän kuoren alla olevaa pehmeää kerrosta