ryssänkukla 

 kukla on venäjää ja tarkoittaa nukkea