sahrojen sarvet 

 vanhanmallisen maanmuokkaustyökalun työntökahvat