tervaskanto 

 havupuun kanto, jossa on niin paljon pihkaa, että se sopii tervanpolton raaka-aineeksi