torkka 

 suntio, unilukkari, jonka tehtävänä oli herätellä saarnan aikana nukkuvia