fläätälä 

 sanan taustalla on verbi fläätiä, sivellä paksulti, tuhria. Tuhrija.