vierasmiehenä oleminen 

 todistajana oikeudenkäynnissä