huhta

 viljelysmaa, joka on syntynyt metsän kuivattamisen ja siten polttamisen tuloksena (kaskiviljely)