”Hustote till?” sanoi Ruotsalainen. 

 Mitä kuuluu, sanoi ruotsalainen.