jahtivouti 

 nimismiehen apulainen, jonka tehtävänä oli suden- ja karhunmetsästyksen johtaminen