kaltti 

 sika, joka on kuohittu eli tehty kyvyttömäksi jatkaa sukua