kantona kaskessa 

 kuvaannollinen ilmaus esteenä olemisesta