komsarjus 

 tilanneyhteyden mukaan: jahtivouti (metsästyksen johtaja) tai nimismies